Логин:   
Пароль:
Регистрация на сайте! Забыли пароль?
Вы просматриваете мобильную версию сайта. Перейти на полную версию сайта.
Fest-kino.ru » Все публикации пользователя admin
as
Категория: ---
автор: admin | 14-11-2012, 13:50 | Просмотров: 105

1.
Орфоепічні
(норми правильної вимови),
наприклад:


  -
  тверда вимова шиплячих: чай, чому,
  Польща (а не чьай, чьому, Польщьа);


  -
  дзвінкі приголосні в кінці
  слова або складу не оглушуються:
  гриб, репортаж, любов, раз, лід
  (а не грип, репорташ, любоф, рас, літ);


  -
  голосний о ніколи не наближається
  до а : молоко, потреби, дорога
  (а не малако, патреби, дарога);


  -
  літера щ передає звуки
  шч: вищий, що (а не висший, шо);


  -
  буквосполучення дж, дз передають
  злиті звуки: сиджу, кукурудза (а не
  сижу, кукуруза);


  -
  літера ґ передає звук ґ:
  обґрунтування, ґатунок (а не обгрунтування,
  гатунок).


  2.
  Акцентуаційні
  (норми правильного наголошування),
  наприклад: ненависть, середина, новий,
  близький, чотирнадцять, текстовий, мабуть,
  завжди, літопис, байдуже, випадок, ідемо,
  підуть, разом, приятель, показ.


  3.
  Морфологічні
  (норми правильного вживання
  відмінкових закінчень, родів, чисел, ступенів
  порівняння і под.), наприклад:


  - вживання
  закінчень кличного відмінка: пане професоре,
  Андрію Петровичу, Ольго Василівно, добродію
  Панчук;


  -
  вживання паралельних закінчень іменників
  у давальному відмінку: декану і деканові,
  директору і директорові, сину і синові;
  при цьому, називаючи осіб, слід віддавати
  перевагу закінченням -ові, -еві, наприклад:
  панові Ткаченку, ректорові, але заводу,
  підприємству, відділу тощо. У випадку,
  коли кілька іменників-назв осіб підряд
  стоять у давальному відмінку, закінчення
  потрібно чергувати: генеральному директорові
  Науково-дослідного інституту нафти і
  газу панові Титаренку Сергію Олександровичу;


  -
  вживання іменників чоловічого
  роду на позначення жінок за
  професією або родом занять: професор
  Городенська, лікар Тарасова, заслужений
  учитель України Степова, декан
  Світлана Шевченко, викладач Олена
  Петрук (слова лікарка, викладачка, завідувачка
  і под. використовуються лише в розмовно-побутовому
  стилі, але аспірантка, артистка, журналістка,
  авторка – і в професійному мовленні);


  -
  чоловічі прізвища на -ко,
  - ук відмінюються: Олегові Ткачуку
  (але Олені Ткачук), Василя Марченка
  (але Мар'яни Марченко), Максимові Брикайлу
  (але Тетяні Брикайло);


  -
  форми ступенів порівняння прикметників
  та прислівників: дорожчий, найдорожчий
  (а не більш дорожчий, самий
  дорогий); швидше, найшвидше, якнайшвидше,
  щонайшвидше (а не саме швидше, більш швидше,
  більш швидкіше і т.д.);


  -
  визначення роду іменників: так,
  слова шампунь, аерозоль, біль, степ,
  нежить, тюль, ступінь, Сибір, поні,
  ярмарок - чоловічого роду; слова
  бандероль, барель, ваніль, авеню, альма-матер
  – жіночого; євро, Тбілісі, табло – середнього;


  - використання
  іменників, прикметників тощо замість
  активних дієприкметників: завідувач
  кафедри (а не завідуючий), виконувач обов'язків
  (а не виконуючий), чинний правопис (а не
  діючий), відпочивальники (замість відпочиваючі)
  і т.д.  4. Лексичні
  (норми правильного слововживання),
  наприклад:


  Правильно:
  Неправильно:


  зіставляти
  співставляти


  численний

  багаточисельнийзбігатися
співпадатинаступний, такий

слідуючий


  з'ясувати
  вияснити


  завдати
  шкоди
  нанести шкоду  5. Синтаксичні
  (норми правильної побудови
  речень і словосполучень, уживання прийменників),
  наприклад:  Правильно:
  Неправильно:


  згідно
  з наказом
  згідно наказу


  відповідно
  до інструкції
  у відповідності
  з інструкцією


  проректор
  з наукової роботи
  проректор по науковій
  роботі


  лекція
  з математики
  лекція по математиці


  повідомити
  факсом
  повідомити по факсу  6. Стилістичні
  (норми правильного відбору
  мовних засобів залежно від ситуації),
  наприклад:  Неправильно:
  Правильно:


  залишилося
  лише

  залишилося тільки


  пам'ятний
  сувенір
  сувенір,
  пам'ятний подарунок


  моя
  автобіографія

  автобіографія,
  моя біографія


  захисний
  імунітет
  імунітет7. Графічні
(норми передавання звуків
і звукосполучень на письмі);


  8.
  Орфографічні
  (норми написання слів);


  9.
  Пунктуаційні
  (норми вживання розділових
  знаків).  Останні три типи мовних норм
  (графічні, орфографічні, пунктуаційні)
  називаються правописними.

 1. Мовне
  законодавство та
  мовна політика в
  Україні.


  Поняття
  "мовна політика" зазвичай зводять
  до кількох питань, як-от офіційної чи
  державної мови (для світової практики
  ці два поняття цілком тотожні), мови шкільництва,
  мовних прав національних меншин. Останні
  десятиліття додали до названих вище ще
  низку проблем - мову засобів масової інформації
  та реклами, мовні стандарти не тільки
  офіційної, а й науково-технологічної
  інформації тощо.


  В
  цілому ж у найбільш загальному вигляді
  можна дати таке визначення мовної політики:  Мовна політика
  - це комплекс цілей та
  принципів, що визначають регулювання
  мовних практик у різних сферах життя
  держави й суспільства, а також сукупність
  правових, адміністративних та господарчих
  механізмів, через які здійснюється згадане
  регулювання.


  У багатонаціональних
  демократичних державах мовна політика
  стала засобом правового забезпечення
  безконфліктного існування різномовних
  спільнот, а в державах із значними етнічними
  меншинами - засобом забезпечення культурних
  прав цих меншин. У XX столітті особливої
  актуальності набуло використання мовної
  політики як інструмента культурної та
  ідеологічної деколонізації в країнах,
  які здобули державну незалежність.


  Сучасна
  Україна є, за світовими стандартами, достатньо
  мононаціональною державою, де українці
  складають майже 3/4 всього населення. Проте
  наша держава залишається мовно, культурно
  й ідеологічно неоднорідною, у значній
  частині регіонів національна самосвідомість
  більшості громадян залишається невисокою.


  Очевидними,
  різноманітними й надто серйозними є наслідки,
  залишені багатовіковим перебуванням
  України в складі спершу Російської, а
  згодом радянської імперії. За відсутності
  формальної дискримінації українців у
  колишньому СРСР за національною ознакою
  здійснювана русифікаційна мовна політика
  призводила до їх дискримінації реальної.
  Так, скажімо, в переддень здобуття незалежності,
  за даними міносвіти УРСР, українці складали
  лише 52 % від чисельності професорсько-викладацького
  складу вищих навчальних закладів республіки
  (при їхній питомій вазі в населенні 72
  %), на той час як росіяни - 40 % (при питомій
  вазі в населенні 21 %). Так неможливість
  послуговуватися в вищій освіті рідною
  мовою призвела до цілком очевидного дискримінаційного
  щодо українців дисбалансу. Нація втрачала
  своє інтелектуальне майбутнє.


  В
  цілому ж негативна спадщина колоніального
  періоду зводиться не лише до того, що
  значна частина українців досі вживає
  російську як мову повсякденного спілкування
  (причому в ряді важливих сфер, насамперед
  у бізнесі й мас-медіа, домінування російської
  є незаперечним). Ці наслідки виявляються
  ще й у тому, що ментально ці українці досі
  залишаються мешканцями колонії, й ладні
  судити про самих себе накинутими їм колись
  ззовні недолугими стереотипами. А відтак
  незалежність нашої держави з цього погляду
  ще аж ніяк не можна вважати гарантованою.
  Політики, що не стоять чітко на засадах
  української національної ідеї, за будь-якої
  зміни політичної коньюнктури здатні
  будуть торгувати цією незалежністю в
  ім'я власних корисливих інтересів, не
  дістаючи при цьому належного різкого
  опору в суспільстві. Не обійшли
  Україну й глобалізаційні процеси, на
  вплив яких наше пострадянське суспільство
  часто виявляє дуже слабку відпорність.
  Скажімо, на ринку нашої масової молодіжної
  культури панівне становище досі посідає
  навіть не російськомовна, а англомовна
  продукція. Це також не сприяє формуванню
  цілісної системи національної культури
  як необхідної умови культурної самоідентифікації
  (й ширше - національної) українців.


  Чинна Конституція
  України (ст. 10) проголошує:


  "Державною
  мовою в Україні є українська
  мова. Держава забезпечує
  всебічний розвиток
  і функціонування української
  мови в усіх сферах суспільного
  життя на всій території
  України. [...] Застосування
  мови в Україні гарантується
  Конституцією України
  та визначається законом".

Комментарии (0) Подробнее
Береги свою косынку, Татьяна
Категория: Приключения
автор: admin | 26-07-2012, 00:18 | Просмотров:

Замечательный фильм, в котором традиционная народная отмороженность двух главных героев - финских рокеров средних лет, обладателей автомобиля "Волга" 1965 года выпуска - сочетается с наивной восторженностью двух немолодых девушек (из Казахстана и Эстонии), путешествующих по Финляндии автостопом (но с чемоданом). Для пущего интереса все диалоги в фильме произносятся на ломанном русском языке. Фильм будет безусловно интересен любителям этнографических особенностей народов Северо-Запада с присущим им весьма своеобразным черным юмором, описанном в многочисленных анекдотах.
Комментарии (0) Подробнее
Девичий источник
Категория: Приключения
автор: admin | 26-07-2012, 00:18 | Просмотров:

Лаконичный фильм Бергмана основан на скандинавской легенде XIV века. Отсюда его сюжетная простота и стройность. Однако, великолепная игра актеров наделяет схематичные образы жизнью, а любовь Бергмана к деталям придает полумифическому повествованию реалистичности.
Сюжет взят из шведской народной баллады об отце, жестоко мстящем трем пастухам за изнасилование и убийство невинной дочери. Совершив кровавую месть, отец начинает сомневаться в самой вере…
Комментарии (0) Подробнее
У каждого свое кино
Категория: Приключения
автор: admin | 26-07-2012, 00:18 | Просмотров:

Колективный фильм, состоящий из 33 коротких новелл. Каждая из них снята разными режисерами, и каждый режисер попытался показать, что для него значит кино, какие эмоции возникают у него в связи с этим словом, какое место занимает оно в их жизни.Показать каково отношение к феномему киномотографа и актуальным вопросам, которые под силу поднять, творя в этом виде искуства.
Комментарии (0) Подробнее
8 1/2 (восемь с половиной) женщин
Категория: Приключения
автор: admin | 26-07-2012, 00:18 | Просмотров:

Самый скандальный и провокационный фильм британского модерниста Питера Гринуэя можно назвать бессмыслицей и в то же время идейным манифестом, бредом сумасшедшего и при этом – в высшей степени логично выстроенным творением. Какой эпитет (хвалебный или уничижительный) здесь ни подбирай – все будет в той или иной степени справедливо. Но главное, что «8,5 женщин» - это энциклопедия стиля Гринуэя.
Комментарии (0) Подробнее
Керель
Категория: Приключения
автор: admin | 26-07-2012, 00:18 | Просмотров:

Последний фильм Райнера Вернера Фассбиндера по роману Жана Жене "Керель из Бреста".
Режиссер пытался воссоздать на экране мистический гомосексуальный мир французского писателя. Есть что-то странно притягательное в необычном рассказе о молодом матросе Кереле, который притягивает и восхищает всех, кто вступает с ним в контакт, но сам, похоже, больше интересуется самим собой. Действие происходит в 30-е годы, но фильм стилизован и существует вне времени. Корабль, на котором служит Керель, останавливается в порту в Бресте, во Франции. Весь фильм снят в студии. Все замкнуто на заведении, где есть бар и бордель, управляемый героиней Жанны Моро. Керель, сыгранный Брэдом Дэвисом, вскоре запутывается в этом странном мире...
Комментарии (0) Подробнее
Страна приливов
Категория: Семейный
автор: admin | 26-07-2012, 00:18 | Просмотров:
Страна приливов" title="Страна приливов" />

Страна приливов - мрачная кинофантазия Терри Гиллиама, поставленная по мотивам одноимённого романа американского писателя Митча Каллина.
Одиннадцатилетняя девочка Джелиза-Роза живет вместе с полусумасшедшими родителями наркоманами, — отец сидит на
героине, а мать на метадоне. Однако Джелиза-Роза, чувствует себя абсолютно нормально в данной маргинальной обстановке.
Комментарии (0) Подробнее
Ванильное небо
Категория: Семейный
автор: admin | 26-07-2012, 00:18 | Просмотров:

Жизнь богатого плэйбоя Дэвида удалась по всем признакам: у него были деньги, свой собственный издательский дом, дорогая машина и квартира в респектабельном районе Нью-Йорка, друг-писатель (Джейсон Ли) и подружка Джулианна, даже враги, в лице семи управляющих его компанией, тоже были. Так он и жил без оглядки, пока в один прекрасный момент не встретил Софию. Его жизнь круто изменилась вскоре после этой встречи, Дэвид попал в автокатастрофу и очнулся после комы инвалидом с изуродованным лицом, которое приходится прикрывать "эстетическим протезом", а на самом деле простой маской. А дальше его новая жизнь обернулась кошмарным сном, от которого не проснуться.
Комментарии (0) Подробнее
Реквием по мечте
Категория: Семейный
автор: admin | 26-07-2012, 00:18 | Просмотров:

Гарри уже давно не живет с матерью. Взрослый парень — он снимает квартирку вместе со своим другом Тайроном. Встречается с девушкой из приличной семьи, делает вид, что все у него хорошо, что жизнь прекрасна и безоблачна. Но время от времени ему, естественно, нужны деньги, как и многим людям на этой планете. В отличие от этих людей, Гарри предпочитает легкий путь получения денег — он регулярно закладывает телевизор своей матери ростовщику, чтобы он и его подруга Мэрион смогли в очередной раз насладиться дозой страшного зелья.
Комментарии (0) Подробнее
Пределы контроля
Категория: Исторические
автор: admin | 26-07-2012, 00:18 | Просмотров:

Хмурый иностранец, заявленный в титрах как просто Одиночка, уединившись в креслах с двумя подозрительными типами на нейтральной территории аэропорта Шарля Де Голля, получает от них инструкции отправиться туда, не знамо куда, и встретившись с тем, не известно с кем, сделать там то, не понятно что. Инструкции сопровождаются многозначительными ремарками про Вселенную, у которой нет границ и центра, и про людей, которые, посчитав себя выше других, должны отправиться на кладбище, чтобы уяснить настоящую цену жизни. Методичному исполнению этих инструкций посвящены следующие полтора часа картины.
Комментарии (0) Подробнее